Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá QC

Bảng giá QC

Tạp Chí Thép
BẢNG
GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN CHUYÊN TRANG TẠP CHÍ THÉP
(Áp dụng cho chương
trình khuyến mãi 20-11. Chương trình đến hết ngày 30/11/2013)
  
Thứ tự
Kích thước (pixel)
Vị trí
Thời gian
Giá gốc
Giá khuyến mãi
1
720
x 80
Top
banner
1 năm
3.000.000
VNĐ
2.000.000
VNĐ
2
300
x 300
Bên
phải trang chủ
1 năm
2.000.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ
3
300
x (250, 200, 100)
Bên
phải trang chủ
1 năm
2.000.000
VNĐ
1.200.000
VNĐ
4
320
x 100
Banner
nằm dưới mỗi chuyên mục ngoài trang chủ
1 năm
2.200.000
VNĐ
1.200.000
VNĐ
5
650
x 100
Banner
nằm dưới chuyên mục thị trường thép Việt Nam, Video doanh nghiệp, tin kinh tế
1 năm
2.500.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ
6
960
x 100
Banner
dưới cùng
1 năm
3.000.000
VNĐ
1.500.000
VNĐ
7
610
x 100
Banner
nằm dưới mỗi bài viết
1 năm
2.000.000
VNĐ
1.000.000
VNĐ
8
Chuyên
mục doanh nghiệp tiêu biểu
1 năm
2.500.000
VNĐ
1.000.000
VNĐ
-Tất cả các giá trên chưa bao gồm 10
% thuế VAT. 
-Có giá trị 1 năm từ ngày ký hợp
đồng. Ký hợp đồng 2 năm giảm thêm 20%.
Vui
lòng liên hệ:
 
VPĐD: 8/42 Nguyễn Đình
Khơi, P.4, Quận Tân Bình, TPHCM
Tel : 08 38 443304  (Ext: 16)  fax : 08 3845 6092
 Moblie:  0938 91 97 39